Ägarinformation

//Ägarinformation
Ägarinformation 2017-02-14T11:19:33+00:00

Största ägarna i aktieboken (från Euroclear) – PER 2016-06-30 **

Namn Kapital % Röster %
Danica Pension Försäkrings AB 27,32 27,32
Easy Equility Intressenter AB 10,03 10,03
Redotem AB 5,68 5,68
Anders Olofsson 3,82 3,82
SEB Life (Ireland) Ass co LTD 2,74 2,74

 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut