Ägarinformation

//Ägarinformation
Ägarinformation 2017-12-20T12:36:58+00:00

Största ägarna i aktieboken (från Euroclear) – PER 2017-06-30 **

Namn Kapital % Röster %
Danica Pension Försäkrings AB 29,1 29,1
Large AB 6,82 6,82
Easy Equity intressenter AB 6,22 6,22
Svenska Elektronikintressenterna AB 3,22 3,22
Redotem AB 3,08 3,08

 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut