Ägarinformation

//Ägarinformation
Ägarinformation2018-01-26T09:11:50+00:00

Största ägarna i aktieboken (från Euroclear) – PER 2017-12-31 **

Namn Kapital % Röster %
Danica Pension Försäkrings AB 24,63 24,63
Large AB 6,82 6,82
Svenska Elektronikintressenterna AB 5,76 5,76
Easy Equity 4,44 4,44
Stearpointbusiness Consultinglimited 3,36 3,36

 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut