Year: 2021

Arbetsplatskommunikation och smart chefsutbildning

En arbetsplats kan bestå av få eller många medarbetare och då är det viktigt med en god kommunikation mellan de anställda. Ibland kan det uppstå missförstånd och missämja på en arbetsplats, just på grund av att det brister i kommunikationen. En god kommunikation ger en bättre stämning och ett effektivare resultat i arbetet. Chefsrollen och […]

Vår viktigaste konst – kommunkation

Kommunikation är ett nyckelord på så många sätt. Kommunikation kan vara att tala med varandra. Det kan också vara att samarbeta med varandra som när en person kommunicerar sitt syfte och övriga agerar på det. Helt enkelt att överföra information från en punkt till en annan. För att kalla något för kommunikation gäller att det […]

Scroll to top
zakra