Author: august

Är Folkhälsomyndigheten duktiga på kommunikation?

Under den pågående pandemin av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten inrättat en rutin där de 14:00 varje dag håller presskonferens. Syftet med presskonferensen är att hålla landet uppdaterat kring coronavirusets utbredning och vilken typ av åtgärder myndigheten ämnar vidta härnäst. Med tanke på hur regelbunden deras kommunikation är kan det tyckas konstigt att många ändå är missnöjda […]

Priming

Priming är ett psykologiskt fenomen som är viktigt för kommunikationsvetenskapen. Fenomenet illustrerar delar av hur vi människor påverkas av våra associativa förmågor. På den mest grundläggande nivån kan priming beskrivas ungefär så här: Säg att du får uppgiften att identifiera betydelsen av olika ord. Om du får se ordet morot efter att du sett ordet […]

Kommunikation på film

Förmågan att kunna kommunicera och uttrycka tankar och känslor är kanske människans allra viktigaste redskap. Att kunna ta emot andra människors kommunikation, avkoda avsikter, besvara, försvara, argumentera och diskutera är en färdighet som vi människor alltmer börjar förlora när vi spenderar mer och mer tid med datorer och mobiltelefoner istället för att kommunicera ansikte mot […]

Scroll to top
zakra