Vår viktigaste konst – kommunkation

Kommunikation är ett nyckelord på så många sätt. Kommunikation kan vara att tala med varandra. Det kan också vara att samarbeta med varandra som när en person kommunicerar sitt syfte och övriga agerar på det. Helt enkelt att överföra information från en punkt till en annan.

För att kalla något för kommunikation gäller att det som informerats om har tagits emot och omvandlats till tanke eller handling hos mottagaren.

Att kommunicera är troligen en av de mest underskattade sociala aktiviteter som finns, då missförstånd oerhört lätt uppstår om den som ger ifrån sig informationen inte är väldigt tydlig. Det vanligaste är att information som utelämnas omvandlas i enlighet med mottagarens referensram, åsikt eller känsla. Det blir då eventuellt inte helt i linje med den som informerades mening.

Kommunikation kan ske i tal, text, bild, musik eller med teckenspråk. Det kan till och med räcka med minspel eller en blick för att en sorts kommunikation ska äga rum. Enbart runt sju procent av kommunikationen består av ord, 55 procent av kroppsspråk, minspel, gester och ögonkontakt och resterande 38 procent avgörs av röstkvalitet och röstläge.

Det är värt att arbeta med sin kommunikation för att nå det mål man som människa vill uppnå.

Kommunikation dator – människa

En typ av kommunikation vi ägnar allt mer tid åt är den mellan människa och dator eller mobiltelefon. Vi kanske inte tänker på det som kommunikation men det är det i allra högsta grad.

Det finns mycket att säga och läsa om detta men här finns en början för den som är intresserad av att fördjupa sig.

Kommunikation i sammanhanget transportering

Kommunikation kan även vara att transportera sig från en plats till en annan med hjälp av olika kommunikationsmedel, som till exempel tåg, buss och liknande. I det sammanhanget kan ordet kommunikation bytas ut mot transport om man vill vara tydlig.

Vår viktigaste konst – kommunkation
Scroll to top
zakra