Month: June 2021

Vår viktigaste konst – kommunkation

Kommunikation är ett nyckelord på så många sätt. Kommunikation kan vara att tala med varandra. Det kan också vara att samarbeta med varandra som när en person kommunicerar sitt syfte och övriga agerar på det. Helt enkelt att överföra information från en punkt till en annan. För att kalla något för kommunikation gäller att det […]

Scroll to top
zakra