Day: 5th January 2020

Kommunikation på film

Förmågan att kunna kommunicera och uttrycka tankar och känslor är kanske människans allra viktigaste redskap. Att kunna ta emot andra människors kommunikation, avkoda avsikter, besvara, försvara, argumentera och diskutera är en färdighet som vi människor alltmer börjar förlora när vi spenderar mer och mer tid med datorer och mobiltelefoner istället för att kommunicera ansikte mot […]

Scroll to top
zakra