Day: 1st January 2020

Metakommunikation

Att dyka ner i kommunikationens värld är både intressant och viktigt men det finns ett begrepp som tar oss ännu djupare än kommunikationen på yten – metakommunikationen. Metakommunikation behandlar och lär oss alla delar av olika typer av kommunikation och främst av allt – det beskriver hur budskap kan tolkas, vilka intentioner som finns bakom […]

Scroll to top
zakra