Kommunikation och digitalisering

När det kommer till kommunikation och digitalisering så har världen blivit alltmer sammanlänkad. Nästan alla kan idag chatta på både Messenger, Instagram och Snapchat exempelvis. Men vad många inte tänker på är hur pass mycket man förlitar sig på kommunikation och digitala lösningar för just detta. Därför kommer denna artikel gå igenom vad dessa begrepp innebär i dagens samhälle.

Kommunikation och digitalisering på arbetsplatsen

En av de områden som har påverkats mycket är olika typer av arbetsplatser. De flesta jobben som innebär att man har en dator kräver att man använder sig av olika lösningar för data och kommunikation. Exempelvis köper många företag molntjänster för att kunna lagra data som dokument, transaktionshistorik och andra känsliga detaljer. På så slätt slipper företag att köpa egna servrar vilket kan kosta mycket pengar i jämförelse till molntjänster.

Utöver molntjänster och datalagring använder sig också många företag av olika kommunikationsmedel som också lagras på olika databaser. Dock så är E-post den allra vanligaste typen av kommunikation som används utöver telefon och sms. När det handlar om företag som tillhandahåller mer komplexa tjänster är E-post det allra vanligaste, varpå detta också behöver sparas på molntjänster i de flesta fallen.

Kommunikation och digitalisering i samhället

När det kommer till privatpersoner så är är det också vanligt att köpa olika typer av tjänster där man kan spara både bilder och kommunikationshistorik. Det har bland annat blivit allt vanligaste att spara konversationshistorik, bilder och filmer i olika molntjänster istället för externa hårddiskar. Detta då alltfler använder sig av både dator och telefon för att kommunicera med andra människor. Nästan ingen går en hel dag utan att skriva med någon via telefonen, just på grund av att man vill hålla sig uppdaterad och vara i kontakt med andra.

Kommunikation och digitalisering
Scroll to top
zakra