Principer för social kommunikation

Grundläggande principer och normer för social kommunikation är något vi lär oss redan i unga år. Det finns däremot vissa principer som lätt glöms bort och som hjälper till att ha en effektiv kommunikation. Fyra viktiga principer för effektiv kommunikation redovisas här. Även om du kanske känner igen några av dem är det bra att hålla dessa principer levande. Läs vidare och se bara vilken nytta de kommer få inför nästa konversation!

4 principer för kommunikation

1. Tänk innan du pratar: Det är viktigt att tänka på den idé du vill uttrycka innan du uttrycker den för att inte göra några misstag. Fundera på det ämne du vill prata om så att sammanhanget i samtalet inte går förlorad.

2. Titta noga på personen du ska prata med: Att titta in i ögonen på den person som tilltalas uttrycker säkerhet inför mottagaren. Detta gör budskapet mycket mer trovärdigt och bygger förtroende. Denna princip är av yttersta vikt vid viktiga händelser som till exempel vid ansökan om företagslån för att betala av skulder eller anställa personal. Det hjälper till ha mycket bättre koncentration och får den som blir tilltalad att känna sig som en del av konversationen.

3. Tala i en ton är lämplig: Volymen som vi pratar i är viktig eftersom en viss ton inte alltid passar i alla lägen. Undvik dock att låta aggressiv.

4. Uttala orden korrekt: Rätt uttal är mycket viktigt vid kommunikation. Det spelar ingen roll på vilket språk det som uttrycks talas. Det ska alltid sägas på ett förståeligt sätt för att undvika att missförstånd.

Principer för social kommunikation
Scroll to top
zakra