Är Folkhälsomyndigheten duktiga på kommunikation?

Under den pågående pandemin av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten inrättat en rutin där de 14:00 varje dag håller presskonferens. Syftet med presskonferensen är att hålla landet uppdaterat kring coronavirusets utbredning och vilken typ av åtgärder myndigheten ämnar vidta härnäst. Med tanke på hur regelbunden deras kommunikation är kan det tyckas konstigt att många ändå är missnöjda med hur de kommunicerar. Vad som blivit tydligt i och med detta är att kommunikation inte handlar om kvantitet.

Att kommunikation inte handlar om kvantitet vet de också om hos Telness. Telness är den första svenska mobiloperatören som helt och hållet riktat in sig på att utveckla mobilabonnemang anpassade för företag. Deras mobilabonnemang för företag har inga bindnings- eller uppsägningstider och utöver det har du möjligheten att göra företagsnyttiga tillval.

De som är kritiska mot Folkhälsomyndighetens kommunikation de senaste månaderna menar framför allt att de är otydliga. Dels handlar det om att de i krisens inledande skede hade fel ett flertal gånger. De hävdade till exempel att det inte fanns någon direkt risk att smittan skulle spridas i landet. Dels menar många att de borde ha inrättat tydligare regler för hur folk ska bete sig. Nyligen släppte de en rapport om smittspridningen som redan dagen efter publiceringen visade sig innehålla felaktiga uppgifter. Kan man kräva mer av Sveriges just nu kanske viktigaste myndighet? Vad tycker du?

Är Folkhälsomyndigheten duktiga på kommunikation?
Scroll to top
zakra