Barns språk

Bebisar och barn kommunicerar inte alltid med ord och inte nödvändigtvis efter sociala koder heller. Däremot gör de sig förstådda ändå, hur de kommunicerar och varför kan du läsa mer om nedan. Det finns massor med mer information på ämnet också förstås.

Bebisspråk

När du hör ordet bebisspråk kanske det för tankarna till jollrande bebisar och ljud som bebisar ger ifrån sig. Men, bebisar kommunicerar lika mycket med gråt som med andra ljud. Ju äldre bebisen blir desto mer utvecklad och nyanserad blir dennes sätt att kommunicera. Det gäller allt ifrån barnets sätt att se och anpassa sig efter sociala regler till att använda ord. De första orden som bebisar lär sig har ofta med saker i deras närhet att göra så som mamma, pappa eller liknande.

Barns kommunikation

Många barn lär sig snabbt att kommunicera både med ord, gester och ljud. Oftast tar de med sig sitt bebisspråk ett tag, men det fasas ut och ersätts efterhand. Barn kan till skillnad från bebisar använda gester i en helt annan utsträckning. De kan exempelvis uttrycka om något är gott, om de är arga eller om de vill ha något med hjälp av en gest.

Barns språk
Scroll to top
zakra