Priming

Priming är ett psykologiskt fenomen som är viktigt för kommunikationsvetenskapen. Fenomenet illustrerar delar av hur vi människor påverkas av våra associativa förmågor. På den mest grundläggande nivån kan priming beskrivas ungefär så här: Säg att du får uppgiften att identifiera betydelsen av olika ord. Om du får se ordet morot efter att du sett ordet rotfrukt kommer du att identifiera ordet snabbare än om det följde på till exempel ordet åldrande.

Har du funderat över ditt pensionssparande på senare tid? Möjligen dök pensionen upp som en gnista i ditt undermedvetande efter att du läste ordet åldrande ovan. Det är priming. Hur som helst är det en bra idé att komplettera din tjänstepension med ett privat sparande. Du kan pensionsspara hos SAVR. Dina pensionspengar tas då om hand av professionella förvaltare som vet hur man avväger mellan risk och stabilitet.

Inom media och kommunikation menar man att priming spelar roll på längre sikt. Exempelvis i det att normer och värderingar som förmedlas i det dagliga nyhetsflödet ständigt utövar en påverkan på oss. Vi blir i och med det mer beredvilliga att ta till oss vissa typer av budskap samtidigt som mottagligheten för budskap som vi inte är “primeade” för minskar. De flesta som är experter på ämnet menar att detta både är ett potentiellt problem samtidigt som det också har en sammanhållande effekt på samhället.

Priming
Scroll to top
zakra