Bussens funktion i dagens samhälle

En annan mycket viktig del av vår infrastruktur är busslinjerna. Precis som med tågen finns det olika typer av busslinjer som trafikerar olika sträckor. Allt fler bussar drivs numera på mer miljövänliga material också. Om du är mer intresserad av bussens historia, kolla in länken. Nedan kommer texten fokusera på hur vi använder oss av bussen idag.

Olika typer av bussar

Precis som med andra transportmedel finns det olika typer av bussar. De två största grupperna av bussar är stadsbussar och landsvägsbussar. De transporterar människor i städer respektive på landsbygden. Det finns förstås bussar som transporterar gods också, men de är inte lika vanliga.

Stadsbussar och landsvägsbussar skiljer sig åt när det gäller vilka krav det finns på bälte, hur länge föraren får arbeta utan vila och om passagerare får stå upp i bussen. Generellt är reglerna för stadsbussarna lite mindre hårda, eller var förr i alla fall. Dels beror det på att de bussarna körs kortare sträckor och dels kör de inte på motorväg eller liknande lika ofta som landsvägsbussarna.

Landsvägsbussarna i sin tur kör längre sträckor än stadsbussarna och de kör oftare på motorväg. Det är därför det är skärpta krav på hur många passagerare bussen får köra samtidigt, hårdare krav på bälte och liknande.

Kort historik

Historiskt så har det funnits kollektivtrafik i städer sedan i slutet av 1600-talet. I början var de hästdragna vagnar och sedan har de utvecklats till bussar. Från 1800-talets mitt var bussar vanliga i nästan alla stora städer i Europa. Dock kom inte det stora genombrottet för bussen förrän efter första världskriget. Det sägs bero på att det fanns för många lastbilar över efter kriget. Lastbilarna anpassades för persontransport och vips så var bussen uppfunnen.

Tåg och järnvägen har alltid konkurrerat om passagerarna med bussarna. Men, på 1920-talet blev bussen allt mer populär och de flesta sträckor trafikerades av bussar och lastbilar, istället för den stora satsningen på järnvägen som kännetecknat historien fram tills dess. Det har fortsatt så i mer modern tid också, järnvägen har fått stå tillbaka lite till förmån för bussen som transportmedel och lastbilen för att transportera stora mängder gods på. Dock har det börjat vända igen lite nu och förutsättningen för bussens fortlevnad är att det dyker upp fler miljövänliga drivmedel.

Bussens funktion i dagens samhälle
Scroll to top
zakra