Begreppet infrastruktur

I följande text kan du läsa mer ingående om vad begreppet infrastruktur egentligen betyder, hur hör det ihop med begreppet kommunikation och hur fungerar det egentligen? Svaren hittar du nedan och om du ändå känner att du inte hittar det du letar efter finns det en fördjupning här.

Infrastruktur i teori och praktik

Infrastruktur är precis som ordet låter ett begrepp för att beskriva den struktur av anläggningar som utgör grundläggande funktioner i vårt samhälle. Begreppet används ofta i sammanhang som handlar om trafik, transport och kommunikation och har funnits i det svenska språket sedan slutet på 1960-talet. Kort sammanfattat innefattar begreppet alltså all form av transport (gods, personer, tjänster), kommunikation mellan människor och mellan institutioner och människor samt byggnader av olika slag som är en del av samhället. Låter det komplicerat? Det är ett väldigt brett begrepp och det innefattar en rad olika saker.

I teorin ingår exempelvis byggnader som skolor, sjukhus och olika transportsätt i samma begrepp. Dessutom ingår allt ifrån människors kontakt med offentliga personer, myndigheter och organisationer samt människors privata kontakter med exempelvis sin familj.

I praktiken räknas främst den infrastruktur som omfattar vägar, elnät, energisystem, telefonnät, internet, vatten- och avloppsnät till den primära infrastrukturen. Utan den skulle dagens moderna samhälle kollapsa ganska snabbt. I praktiken är det staten och kommunerna som ansvarar för att underhålla infrastrukturen på en nationell respektive lokal nivå. Det vill säga, se till att allt som omfattas av infrastrukturen i praktiken fungerar. Alla i samhället påverkas och kommer i kontakt med infrastrukturen dagligen. Därför är det extra viktigt att allt fungerar och att det finns system för vad som händer om något inte fungerar. Det är ofta därför som infrastrukturen (åtminstone i Sverige) också ägs till stor del av staten och kommunerna.

Infrastruktur och kommunikation

Infrastruktur används ibland för att beskriva olika sätt att kommunicera också. Till exempel kan en del av ett företags viktigaste infrastruktur bestå av deras reception, interna system och mejl. Dessutom används begreppet också för att beskriva kommunikation mellan människor, exempelvis samordning mellan skolan, eleverna, föräldrar och lärare.

Infrastruktur internationellt

Att diskutera infrastruktur som begrepp på en internationell nivå är viktigt. Det är viktigt både för att samarbeten mellan länderna ska fungera så bra som möjligt och så att olika länder är överens om hur de kan förbättra sin infrastruktur. Ett exempel på det är EU:s program för att skydda infrastrukturen. Det programmet har till uppgift att försvara och skydda system som är livsviktiga i samhället så som anläggningar, system av olika slag samt saker som påverkar människor trygghet. Utöver det arbetar programmet också med så kallad kritisk infrastruktur. Det innebär infrastruktur som skulle få förödande konsekvenser om den förstördes eller drabbades av någon form av störning.

Begreppet infrastruktur
Scroll to top
zakra