Tågtrafiken som kommunikation

Du har säkert använt tåget som ett transportmedel någon gång. Tåget utgör nämligen en viktig del av vår infrastruktur och kommunikationsmedel mellan olika platser i landet. Nedan kan du läsa mer om tåget som transportmedel samt hur tågtrafik kommunicerar.

Tågtyper

Generellt kan tåg delas in i tre kategorier. Gemensamt för samtliga kategorier är att de betyder mycket för vår infrastruktur och kommunikation. De tre kategorierna är: godståg (som transporterar gods/varor, containrar och saker), persontåg som på olika sätt transporterar människor samt arbets-tåg. Den sistnämnda kategorin innefattar främst tåg som används när järnvägen behöver rustas upp eller byggas om samt om det händer något annat på spåren.

Godståg

Godstågen är precis som namnet avslöjar till för att transportera varor av olika slag. Som tåg är de utformade för att tåla mycket vikt och de är ofta betydligt längre än exempelvis persontåg. Godstågen innebär stora möjligheter för att transportera varor och containrar mellan olika platser och de utgör en stor del av vårt transportsystem.

De godståg som ska till en destination och där samtliga vagnar ska följa med hela vägen kallas ofta för systemtåg. En klar fördel med de här tågen är att de inte behöver göra några stopp för att växla mellan olika spår under resans gång.

Numera finns det dessutom intelligenta godståg också. Till skillnad från systemtågen kan de här godstågen analysera information under resans gång. Exempelvis kan tåget ge förslag på den mest effektiva vägen och liknande.

Mer om persontåg

Den typ av tåg som de finns flest olika modeller av i bruk idag är definitivt persontåg. Persontågen används för att transportera människor mellan olika platser. Men, inte nog med att tågen varierar i sin utformning, de fyller också olika funktion.

Ett exempel på ett persontåg med en viss funktion är pendeltåget. Den här typen av tåg kör ofta många resor på samma dag och ofta samma eller liknande sträckor. Sträckorna i sig är oftast relativt korta och tågen måste kunna svälja en hel del människor. Pendeltågen har sällan någon form av klassystem som andra persontåg har och det är sällan numrerade platser.

Snabbtåg trafikerar längre sträckor precis som nattågen ofta gör. I Sverige har vi inte särskilt många höghastighetståg än som de har i till exempel Asien. Kanske får vi tillgång till höghastighetståg i Sverige i framtiden.

Andra typer av persontåg är regionaltåg och intercitytåg. De här typerna av persontåg färdas oftast längre sträckor än pendeltågen, men kortare sträckor än till exempel fjärrtågen. I Sverige trafikerar regionaltågen sällan längre sträckor än 100km. Intercitytågen påminner en del om regionaltågen, den stora skillnaden är att intercitytågen enbart kör mellan stora städer. Exempelvis körs det intercitytåg mellan Göteborg och Stockholm.

Tågtrafiken som kommunikation
Scroll to top
zakra