Kroppsspråket

Utöver det talade språket använder vi människor oss ofta av kroppsspråk i vår kommunikation. Nedan kan du läsa mer om vad kroppsspråk innebär och hur du kan förtydliga din kommunikation med hjälp av ditt kroppsspråk.

Om begreppet kroppsspråk

Med begreppet kroppsspråk åsyftas ofta alla former av mänsklig kommunikation som inte är verbal. Dock tillhör inte digital kommunikation (som också är en form av mänsklig kommunikation) den här kategorin av kommunikation trots att den inte heller alltid är talad. Kroppsspråket är inte ett språk i samma bemärkelse som det talade eller det skrivna språket. Det beror på att kroppsspråket också kan uttryckas undermedvetet, vilket de andra formerna av kommunikation inte kan.

Kroppsspråk varierar ordentligt mellan olika grupper av människor. Till viss del kan kroppsspråket användas som markör för en persons sociala och/eller kulturella tillhörighet. Dessutom utgör kroppsspråket över hälften av kommunikationen som sker mellan människor idag. Om du vill lära dig att styra ditt kroppsspråk eller bli bättre på att använda det på ett kontrollerat sätt, kolla länken.

Två generella varianter av kroppsspråk

En variant av kroppsspråk är den vars rörelser vi gör medvetet. Exempelvis tittar många upp när de tänker, ofta också till vänster. Andra exempel är när vi sträcker oss efter något eller lägger en hand bakom örat för att höra bättre.

Den andra generella varianten av kroppsspråk kallas för reaktionsrörelse. Det innebär helt enkelt instinktiva reaktioner som vi också gör omedvetet. Exempelvis rycka undan handen om något är för varmt, grimasera om vi äter något surt eller spänna oss i en obehaglig situation. Den här formen av kroppsspråk kommer helt av sig själv, men den går att vänja sig av vid också.

Varianter av kroppsspråk

Som nämnt ovan kan kroppsspråk variera beroende på olika sociala och kulturella aspekter också. Den delen av vårt kroppsspråk är något vi lär oss som barn och som förändras delvis under vår uppväxt också. Men, sedan kräver det mer arbete att förändra sitt kroppsspråk. Ett exempel på det är ansiktsuttryck, alla har dem och alla använder dem i någon form, men vi använder dem på olika sätt. I ditt ansiktsuttryck speglar du ofta känslor och attityder gentemot olika saker.

Kroppsspråket innehåller också andra visuella signaler. Det här är något som oftast förknippas med djurs kroppsspråk, men det förekommer i allra högsta grad hos människor också. Exempelvis upplever vi oftast leenden som vänliga.

Kroppsspråket
Scroll to top
zakra