Metakommunikation

Att dyka ner i kommunikationens värld är både intressant och viktigt men det finns ett begrepp som tar oss ännu djupare än kommunikationen på yten – metakommunikationen. Metakommunikation behandlar och lär oss alla delar av olika typer av kommunikation och främst av allt – det beskriver hur budskap kan tolkas, vilka intentioner som finns bakom och hur vi alla har en egen sanning bakom vad som kommuniceras. Detta är viktigt både i privatlivet i relationer människor emellan men också inom de anställda och i relationen chef/anställd. Därför har meta kommunikationen på senare tid spelat en viktig roll i ledarskapsutbildningar.

Mimik och gester viktigare än vi tror

Metakommunikationen tar mer hänsyn till mimik och gester samt tonfall och kroppsspråk överlag istället för att fokusera på vad som sägs. Det finns ett ordspråk som säger att handling säger mer än ord och det kan meta kommunikationen slå ett slag för. När vi lyssnar på varandra finns det mycket att tolka bakom vad som sägs. Ansiktsuttryck kan visa något helt annat än orden som kommer ut ur munnen. Men samtidigt är det viktigt att veta att vi alla kan tolka gester och uttryck på olika sätt utifrån vår egen sanning. Det kan göra att den ena ser det hela på sitt sätt och den andra på sitt.

Sätta ord på känslor

När två eller flera människor möts och samtalar finns det mycket att analysera. I en del fall kan det vara bra att veta, speciellt när ett gäng ska samarbeta i ett projekt eller när relationer mellan vänner eller partners ska utvärderas, kanske av terapeuter och så vidare. När man tar till metakommunikation försöker man sätta ord på de känslor, agerande och upplevelser som kommer in i bilden och undvika missförstånd. Som människa är det också väldigt intressant att läsa mer om metakommunikation eftersom det hjälper oss i det dagliga livet att förstå varandra. Det kan vara lika behjälpligt när vi talar i mobiltelefonen eller när vi står öga mot öga.

Dock handlar ju allt mer om kommunikationen via digitala enheter, med Facetime eller Skype och andra digitala kommunikationskanaler. Därför är det också viktigt att lägga lika mycket vikt av det som sägs i telefonen som det som händer utanför – som när vi köper skärmskydd iphone 11 eller när vi väljer ut en ny telefon. Så nästa gång du talar i telefon via Facetime eller liknande, försök att analysera den andra personen “under ytan”.

Meta kommunikation på arbetet

Ett företag som vill förstå mer om vad olika möten handlar om eller hur grupper fungerar sinsemellan, kan använda metakommunikationen som stöttepelare. Det hjälper dig nämligen att bli en bättre lyssnare och samtalspartner, vilket också gynnar dig i det verkliga livet med dina nära och kära.

Metakommunikation
Scroll to top
zakra