Nackdelar med mobiltelefoner

Just som kommunikationsmedel är en mobiltelefon bra. Den har ofta täckning och det är inte så svårt att ha den med sig, antingen i en väska, i fickan eller i handen. I de allra flesta fall kommer man också ihåg att ta med sig telefonen. Men man kan inte bortse från att mobiltelefonen och den ständiga nåbarheten också för med sig en del nackdelar. Det tittar vi lite närmare på här.

Fusk blir lättare att genomföra

En sak som mobiltelefonen medför är att fusk blir enklare att genomföra. Ser man till exempel till högskoleprovet som ger än fler studenter möjlighet att få en plats på högskolan har det upptäckts en hel del fuskande i samband med proven. Det handlar bland annat om att provdeltagare har dolda headset och sedan kommuniceras svaren på proven via en mobiltelefon genom att någon tidigare fått tag på de prov som ska användas. Även vid vanliga prov i skolan kan mobiltelefonen användas för att fuska. Den kan gömmas i kläderna och sedan fungera som miniräknare eller för att slå upp ord på.

Stress kan öka

När man har en mobiltelefon med sig kan man lätt bli stressad. Man påminns om de saker man har att göra och om man har en kalender eller liknande att hålla koll på i telefonen kan den också bli ett stressmoment. En lättåtkomlig mobiltelefon kan också leda till att man lätt tappar koncentrationen på det man håller på med och då kan arbetet bli lidande. Det i sin tur kan leda till än mer stress.

Man är nåbar överallt

När det gäller mobiltelefoner är en av fördelarna att man oftast är nåbar. Det kan dock också vara en nackdel. Ibland vill man vara ifred och att då ha en telefon som ringer kan vara störande. Trots att man sätter telefonen på ljudlös eller stänger av den kan personer fortfarande mejla, lämna meddelanden med mera. Mobiltelefonen gör också att man kan nås även om man tagit ledigt eller har semester, vilket kan vara en nackdel för till exempel egenföretagare.

Kan leda till höga kostnader

Många mobiltelefonabonnemang har relativt höga månadskostnader och om surf inte ingår i det kan än fler avgifter tillkomma. Det kan till slut vara svårt att betala alla kostnader och det i sin tur kan leda till att man drabbas av betalningsanmärkningar med mera.

Mobbning

Man kan inte heller bortse från att antalet fall av nätmobbning har ökat under de senaste åren. I många fall beror det helt enkelt på att det är lättare att mobba i dag. Man kan komma åt sociala medier med mera via sin mobiltelefon och den som blir mobbad kan nås var som helst, dygnet runt. Mobbningen tar sig in i hemmet via mobiltelefonen och inte ens där får den mobbade en fristad.

Nackdelar med mobiltelefoner
Scroll to top
zakra