Gruppdynamik och kommunikation

Gruppdynamik handlar om hur olika människor beter sig i grupp. Det handlar också om hur vi kan påverka varandra i olika sammanhang.

Begreppet gruppdynamik

Gruppdynamik handlar både om hur vi omedvetet beter oss i en grupp samt hur vi hanterar olika former av uttalade eller outtalade hierarkier. Som begrepp finns det mycket att lära om gruppdynamik på arbetsplatser och ledarens roll.

I vissa sammanhang kallas gruppdynamik för grupprocesser också och till viss del innebär de samma sak. Dynamiken i en grupp, alltså individernas sätt att kommunicera och förhålla sig till varandra påverkar grupprocessen och hur gruppen gör saker.

Olika exempel

Klassiska exempel på intressant gruppdynamik återfinns ofta inom familjer och bland vänner. Det finns nästan alltid någon form av hierarki, även om den inte alltid är så tydlig. Dessutom är det lätt att falla tillbaka i samma gamla mönster och gruppdynamiska roller trots att andra omständigheter förändrats.

Bra exempel på det är när gamla klasskamrater återförenas efter en längre tid. I det sammanhanget kan gamla mönster som skapades många år tidigare blossa upp igen. Gruppdynamik skapas såldes inte av en person, alla i gruppen kan påverka gruppdynamiken och det går faktiskt att påverka gruppdynamiken med rätt metoder.

Gruppdynamik och kommunikation
Scroll to top
zakra