Reklam och media

Den här formen av media ses idag som lite gammalmodig. Ändå förekommer reklam överallt och kanske till och med på ännu fler ställen än för 10-15 år sedan.

Medias roll

Längre tillbaka i tiden fanns det media i form av exempelvis tidningar, radio och så småningom tv. Idag finns media på betydligt många fler ställen än så. Det har gjort att vi både utsetts för mer media samtidigt som media på sätt och vis har fått svårare att nå oss. Med det menas att vi får ta emot väldigt mycket mer information idag än vad vi fick för bara 50 år sedan och det har lett till att det har blivit allt svårare att nå ut med information. Det beror på att det finns så många aktörer som skickar ut information på marknaden och vi som kunder får allt svårare att se igenom bruset.

Om du vill bli smartare på nätet hittar du fler lärdomar om medias roll på nätet via länken. Idag är det kanske inte reklamen på tv som får dig att köpa en ny tröja. Istället kanske du påverkas mer av att en influencer lägger ut en snygg bild på en tröja via sociala medier.

Reklam och media
Scroll to top
zakra