Kommunicera med dina kunder och väx som företag

Kommunikationen med ditt företags kunder och klienter är oerhört viktigt för att ditt företag både ska bestå och växa. God kommunikation är på sätt och vis ett marknadsföringsknep. Om dina kunder upplever dig som seriös och att du tar deras problem på allvar, då kommer de både att återkomma och att rekommendera ditt företag.

Driva företag

Under dessa coronatider blir kommunikationen mellan företag och kund än viktigare. Då färre handlar i fysiska affärer, mindre produkter och tjänster köps, så blir du som företagare mycket mer sårbar. Du måste kommunicera med dina kunder för att de inte ska glömma bort dig. Det är en svår tid för många företagare just nu och många är oroliga för hur de ska klara företaget. Det finns dock lösningar genom företagslån hos Qred.com, som erbjuder offert på en timme.

Kommunikationen mellan företag och kunder

Hur viktigt det är att du kommunicerar med dina kunde beror på din bransch och dess inbördes konkurrens. Ju större konkurrens, desto viktigare blir bemötandet. Om dina kunder upplever det som enkelt att ha att göra med dig, att problem och tvister snabbt blir lösta eller att de gärna läser de nyhetsbrev som du skickar ut, så är det sådant som de berättar för andra. Och ger dig gratis reklam. Och tvärtom. Att som företag snabbt komma med lösningar och vara generös, är sådant som kunder uppskattar. Det är också viktigt med ett vänligt bemötande i kundtjänst, mejl och i butiken.

Egentligen handlar marknadsföring om kommunikation. Och vice versa. När du gör reklam för ditt företag handlar det en stort om kommunikation. Det är därför viktigt att du marknadsför ditt företag på rätt sätt: skapar förtroende och kommer med relevant erbjudanden, samtidigt som du inte överöser kunden med reklam.

Kommunicera med dina kunder och väx som företag
Scroll to top
zakra