Infrastruktur

Kommunikation på film

Förmågan att kunna kommunicera och uttrycka tankar och känslor är kanske människans allra viktigaste redskap. Att kunna ta emot andra människors kommunikation, avkoda avsikter, besvara, försvara, argumentera och diskutera är en färdighet som vi människor alltmer börjar förlora när vi spenderar mer och mer tid med datorer och mobiltelefoner istället för att kommunicera ansikte mot […]

Nackdelar med mobiltelefoner

Just som kommunikationsmedel är en mobiltelefon bra. Den har ofta täckning och det är inte så svårt att ha den med sig, antingen i en väska, i fickan eller i handen. I de allra flesta fall kommer man också ihåg att ta med sig telefonen. Men man kan inte bortse från att mobiltelefonen och den […]

Metakommunikation

Att dyka ner i kommunikationens värld är både intressant och viktigt men det finns ett begrepp som tar oss ännu djupare än kommunikationen på yten – metakommunikationen. Metakommunikation behandlar och lär oss alla delar av olika typer av kommunikation och främst av allt – det beskriver hur budskap kan tolkas, vilka intentioner som finns bakom […]

Scroll to top
zakra